Haberler

15/01/2018
Bizden Haberler & Etkinlikler
Ar-Ge & İnovasyon Tasarım Merkezi Faaliyete Geçti

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında; teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını ve Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek maksadıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından inovasyona ve gelişime açık yenilikçi firmalar desteklenmedir.  


Lightmaster® Ar-Ge Bölümü’nün misyonu, alanında en yenilikçi Ar-Ge organizasyonu olmanın yanı sıra akademi ve iş ortaklarının da dahil olduğu güçlü bir Ar-Ge ekosistemi oluşturarak; yenilikçi ürünleri geliştirmek, şirketin patent portföyünü genişletmek, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek ileri teknolojileri öngörmek, değerlendirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda Lightmaster®, kendi Ar-Ge & İnovasyon Tasarım Merkezini kurmak için gerekli şartları sağlayarak Ar-Ge & İnovasyon Tasarım Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB’den teşvik almaya hak kazanmıştır.

Alınan teşvik ve Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda Lightmaster Ar-Ge & İnovasyon Tasarım Merkezi kurulum faaliyetleri tamamlanmış ve ürün geliştirme çalışmaları başlamıştır.   

Ar-Ge ve İnovasyon, Ar-Ge Tasarım Merkezi, Ar-Ge & İnovasyon Tasarım Merkezi, Ar-Ge Tasarım Teşvik, KOSGEB